Privacyverklaring

 

Elke maakt fleurig is een eenmanszaak (ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0734.930.693) van Elke Verhaeghe en is gevestigd in de Motsenstraat 63 te 9820 Merelbeke. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. U kan haar contacteren via telefoon 0484/43.08.97of mail hallo@elkemaaktfleurig.be.

 

verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij u deze vrijwillig hebt verstrekt. Er zijn tal van situaties waarbij u ervoor kiest om uw persoonsgegevens aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, zowel via het webformulier, via mail als telefonisch, als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u wilt gebruik maken van onze diensten. Wanneer je klant wordt bij Elke maakt fleurig bewaren we nog een aantal extra gegevens zoals uw bedrijfsnaam, adresgegevens en facturatiegegevens.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voor- en achternaam

> Telefoonnummer

> E-mailadres

> Bedrijfsgegevens

> IP-adres

> Locatiegegevens

> Gegevens over jouw activiteiten op onze website

> Internetbrowser en apparaat type

 

informatieverwerving via cookies

Elke maakt fleurig gebruikt functionele, analytische en tracking cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies voor technische doeleinden: deze zorgen voor een goede werking van de website, onthouden uw voorkeursinstellingen en worden gebruikt voor optimalisatie van de website. De tracking cookies verzamelen info over uw surfgedrag zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website werd u geïnformeerd over deze cookies en werd uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

gegevensverwerking minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@elkemaaktfleurig.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

doeleinden gebruik van persoonsgegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor ons klantenbeheer (bv. versturen van jouw pakket, contactopname omtrent jouw bestelling, klantenbinding en informatiegeving vb. versturen nieuwsbrieven, ) en voor reclame- of marketingdoeleinden (social media advertenties, nieuwsbrief, giveaways of andere wedstrijden, …). We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

inzagerecht

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen als u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot ons via de contact pagina van deze website of via mail naar hallo@elkemaaktfleurig.be. Elke maakt fleurig wenst u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

bewaringstermijn persoonsgegevens

Elke maakt fleurig zal uw gegevens bewaren en gebruiken niet langer dan strikt noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

beveiliging gegevens

Elke maakt fleurig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt, laat dit ons dan onmiddellijk weten via hallo@elkemaaktfleurig.be.

 

delen van de gegevens met derden

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met ons contractueel verbonden ondernemingen. Indien Elke maakt fleurig persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

Gebruiksvoorwaarden website

Deze website wordt beheerd door Elke maakt fleurig, een eenmanszaak gevestigd in de Motsenstraat 63 te 9820 Merelbeke. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

 

intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Elke maakt fleurig of derden toe.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

inhoud van de website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Elke maakt fleurig garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en/of deze gebruiksvoorwaarden op elk tijdstip te wijzigen.

 

links naar andere websites

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites of webpagina’s van derden of andere partijen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 

adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat wij hiervoor aansprakelijk kunnen gesteld worden. U dient ons steeds te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

 

toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop